**برای آشنایی بیشتر با انواع فیلترهای ND مقاله نوشته شده در بلاگ آموزشی سایت نورا فیلتر را مطالعه نمایید.**


تماس بگیرید

فیلتر ND

ND3 (MARUMI) 105MM

تماس بگیرید

فیلتر ND

ND1000 (HAIDA) 95mm

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

فیلتر ND

ND3 4×4 (TIFFEN) USA

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

فیلتر ND

ND1000-10stop(KERNEL)

تماس بگیرید

فیلتر ND

ND8 (KERNEL)

تماس بگیرید

فیلتر ND

Variable NDX (KERNEL)

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

فیلتر Center ND

CENTER ND/MC(Marumi)

تماس بگیرید
Call Now Button preloader