فیلتر زرد(Marumi)Y2

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

فیلتر زرد در عکاسی سیاه و سفید برای ایجاد کنتراست کم.

37.43.46mm:150.000t
49.52.55.58mm:150.000t

62.67.72mm:180.000t

77mm:200.0000

82mm:250.000t

Y2(MC)

67-72mm:180000t

77mm:200000t

Call Now Button preloader