فیلتر ستاره زن مخصوص CCS (TOSHIBA)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

فیلتر ستاره زن سنتر کراس توشیبا
این فیلتر بر خلاف نورشکن های معمول شکست نور در مرکز فیلتر ایجاد نمیکند و فقط در اطراف
فیلتر نور را میشکند

تومان Sise:49.52.55.58mm:200.000

Call Now Button preloader