منشوری رنگیColor Multi Image

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

فیلترهای منشوری فیلترهایی هستند که یک تصویر را به 2 یا 3یا5 (بستگی به نوع فیلتر) یا بیشتر تکثیرمیکند.

فیلترهای منشوری با لنزهای واید و نرمال بهتر جواب میدهد.

فیلترهای منشوری با دیافراگم باز بهتر جواب میدهد.

این فیلترها به دو قسمت منشوری ساده و منشوری رنگی تقسیم میشوند.

منشوری های رنگی علاوه بر تکرار سوژه انها را به رنگهای متنوعی (بستگی به نوع رنگ فیلتر) هم تزیین میکند.

52.58میلیمتری250.000 تومان

62.67.72 میلیمتری300.000 تومان

77 میلیمتری400.000 تومان

Call Now Button preloader