منشوری نیم کرکره ایMulti Image/6PF

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

منشوری Multi Images/6PF

 

فیلترهای منشوری فیلترهایی هستند که یک تصویر را به 2 یا 3یا5 (بستگی به نوع فیلتر) یا بیشتر تکثیر میکند.

فیلترهای منشوری با لنزهای واید و نرمال بهتر جواب میدهد.

فیلترهای منشوری با دیافراگم باز بهتر جواب میدهد.

این فیلترها به دو قسمت منشوری ساده و منشوری رنگی تقسیم میشود.

37.43.46میلیمتری/100.000 تومان

49.52.55.58میلیمتری/100.000 تومان

62.67.72 میلیمتری/250.000 تومان

77میلیمتری/300.000 تومان

Call Now Button preloader