منشوری Multi Images/6F

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

فیلترهای منشوری فیلترهایی هستند که یک تصویر را به 2 یا 3یا5 (بستگی به نوع فیلتر) یا بیشتر تکثیر میکند.

فیلترهای منشوری با لنزهای واید و نرمال بهتر جواب میدهد.

فیلترهای منشوری با دیافراگم باز بهتر جواب میدهد.

این فیلترها به دو قسمت منشوری ساده و منشوری رنگی تقسیم میشود.

37.43.46میلیمتری/150.000 تومان

180.000 تومان/49.52.55.58mm

62.67.72 میلیمتری/250.000 تومان

77میلیمتری/300.000 تومان

WhatsApp chat
Call Now Button preloader