نیمه آبیGradual Blue(somita)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

Gradual Blue(somita) فیلتر نیمه رنگی(آبی)

این فیلتر در عکس هایی که از طبیعت گرفته میشود با تشدیدآبی در قسمت اسمان زیبایی خاصی به تصاویرتان می بخشد.

49.52.55.58mm:100.000t

62.67.72mm:120.000t

77mm:150.000t

82mm:200.000t

Call Now Button preloader