پلاریزه مارومی/CPL(DHG super)Marumi

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

فیلتر سیرکولار پلاریزه مارومی  از سری سوپر دیجیتال های گرید.

37.43.46mm:550.000t
49.52.55.58mm:550.000t
62.67.72mm:700.000t

77mm:900.000t

82mm:1200.000t

86.95mm:900.000t

Call Now Button preloader