Yellow medium 8&Dark 15(Rodenstock)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

Yellow medium 8-Dark15 for Black & White (Rodenstock)

فیلترهای رنگی در عکاسی سیاه و سفید برای ایجاد کنتراست کاربرد دارد.

فیلترهای زرد.نارنجی و قرمز به ترتیب کنتراست کم.متوسط و شدید را در تصاویرتان  موجب میشوند.

فیلتر زرد رنگهای مشابه را روشن و رنگ مکمل خود آبی را تیره میکند.

52.55.58mm;550.000 t

62.67.72mm;700.000

77mm;900.000 t

Call Now Button preloader