Achromat Macro DHG (+5)(+3)Marumi

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

با کیفیترین فیلتر کلوزاپ دارای کوتینگ/با ضخامتی چند برابر کلوزاپ های معمولی.

اعوجاج در اطراف و گوشه های تصویر به حداقل ممکن رسیده است.

به راحتی میتوانید ان را جایگزین یک لنز ماکرو با قیمت بالا   کنید.

52.58mm:550.000t

62.67.72mm:700.000t

77mm:900.000t

Call Now Button preloader