CENTER ND/MC(Marumi)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

این فیلتر در مرکز تیرهND وبه تدریج در اطراف  روشن میشود.

برای تصحیح لنزهایی است که در مرکز عدسی نور بیشتری دریافت میکنند.

و همینطور در تصاویری که شدت نور در نقطه مرکزی آن بیشتر از اطراف باشد.

67.72mm:700.000t

77mm:900.000t

Call Now Button preloader