پلاریزه Circular PL Kenko

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

فیلترهای پلاریزه سیرکولار ( فیک )چینی با مارک کنکو.
49.52.55.58mm:60.000t
62.67.72mm:80.000t
77mm:100.000t
82mm:120.000t

Call Now Button preloader