CLOSE-UP+1+2+4+10(KERNEL)67mm

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

CLOSE-UP 1 2 4 10(KERNEL)

فیلترهای کلوزاپ برای عکاسی از سوژهای کوچک کاربرد دارد.

این فیلتر اجازه میدهد به میزان قدرت کلوزاپ هر چه بیشتر  به موضوع نزدیک شوید.

ساخت:چین

67mm:150.000t

Call Now Button preloader