FOGGILIZER (Marumi)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

FOGGILIZER (Marumi)

این فیلتر همان طور که از اسمش پیدا ست  درتصویرایجاد مه میکند.

بیشتر در طبیعت و فضای باز استفاده میشود.ولی میتوانید با گرفتن پرتره فضایی مه آلود و زیبایی ایجاد کنید

58mm:300.000t

67.72mm:400.000t

77mm:5500.000t

82mm:700.000t

 

Call Now Button preloader