Infrared(HAIDA)فیلتر مادون قرمز

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

فیلترهای مادون قرمز هایدا در دو نوع 720 و 950 نانومتر موجود است.

تومان37.40/5.43.46mm/300.000

تومان49.52.55.58mm/400.000

تومان62.67.72mm/550.000

تومان77mm/700.000

تومان82mm/900.000

Call Now Button preloader