فیلتر خنثیND2X(Marumi)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

فیلتر ND2مارومی بامیزان کاهش نور 1 استاپ.

ساخت ژاپن.

49.52.55.58mm:200.000t

62.67.72mm:250.000t

77mm:300.000t

82mm:400.000t

Call Now Button preloader