Orange 22 (Rodenstock)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

Orange 22 (Rodenstock)

فیلترهای رنگی در عکاسی سیاه و سفید برای ایجاد کنتراست کاربرد دارد.

فیلترهای زرد.نارنجی و قرمز به ترتیب کنتراست کم.متوسط و شدید را در تصاویرتان موجب میشوند.

52.55.58mm;550.000 t

62.67.72mm;700.000 t

77mm;900.000 t

Call Now Button preloader