فیلترسبز زردPO0(Yellow Green)Marumi

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

فیلتر سبز کم رنگ PO0 مارومی مخصوص پرتره درعکاسی سیاه و سفید.

ایجاد کنتراست ضعیفترنسبت بهpo1

49.52.55.58mm:200.000t

62.67.72mm:250.000t

77mm:300.000t

82mm:400.0000t

Call Now Button preloader