Softon(A.B)-Kenko/فیلتر نرم کننده

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

فیلتر سافت کنکو در دو مدلA و B تولید شده است.که نوع  B غلظت بیشتری دارد.

ساخت-چین

تومان100.000 49.52.55.58mm

تومان200.000—82mm

تومان150.000–77mm

تومان120.000-62.67.72mm

Call Now Button preloader