ستاره زن 4پرStar cross/MC (Marumi)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

STAR CROSS/Digital High Grade(MC)

این فیلترنقاط نورانی (شمع-لامپ)را به شکل ستاره های 4پر نمایش میدهد.

به فیلترهای ستاره زن معروف هستند

Call Now Button preloader