فیلتر ستاره زن متغییرVari cross (Parallel Screen)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

ستاره زن متغییر فیلتری که با چرخش آن میتوانید شعاع نوری رااز 2 به 4 پر تغییر دهید.

همینطور شعاع نوری را از بعلاوه به ضربدریx تغییر دهید.

در تصویر برداری (به خاطر تحرک در شعاع ستاره)کاربرد دارد.

49.52.55.58mm:300.000t
62.67.72:400.000t
77mm:500.000t

Call Now Button preloader