مادون قرمزInfrared(Marumi)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

فیلتر اینفرارد مارومی در دو مدل 700و 830 نانومتر موجود است.

فیلتر700 نانومتر طول موج 700 نانومتر به بالا را عبور میدهد.

همینطور فیلتر830نانومتر طول موج 830 نانومتر به بالا را عبور مدهد.

67MM:400.000t

77mm:450.000t

WhatsApp chat
Call Now Button preloader