نگهدارنده فیلترهای مربعی 75mm سریAکوکین

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

هولدر سری A مخصوص فیلترهایی با اندازه 75mm کوچکترین هولدر  کوکین میباشد.

ظرفیت 4 عدد فیلتر .مخصوص دهنه های 25mmالی58mm

Holder A:40000t

Call Now Button preloader