نیمه خاکستریGradual ND16(Green-L)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

نیم خاکستری soft تدریجی

ساخت چین

GC(ND4)

49.52.55.58mm:200.000t

62.67.72mm:250.000t

77mm:300.0000t

Call Now Button preloader