ND8 (KERNEL)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

ND8 (KERNEL)

تا سه استاپ نور دهی بیشتر میتوانید از این فیلتر استفاده کنید.

برای نرم کردن حرکت آبشار معمولا از این فیلتر استفاده میکنند.

49.52.55.58mm100.000t

62.67.72MM:120.000t

77mm;150.000t

82mm:200.000t

Call Now Button preloader