فیلتر نیمه مشگی(ND9) با برند هایدا سری PROIIمولتی کوتینگ

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

Haida Slim PROII Filter Multi-Coated Graduated Neutral Density ND8x

فیلتر نیمه مشگی(ND9) با برند هایدا سری  PROII مولتی کوتینگ

سایز82میلیمتری900.000 تومان

سایز77میلیمتری700.000 تومان

سایز67 میلیمتری550.000 تومان

سایز58 میلیمتری400.000 تومان

Call Now Button preloader