فیلتر نارنجیmarumi(YA2)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

فیلتر مارومی نارنجی مخصوص طبیعت در عکاسی سیاه و سفید ایجاد کنتراست (متوسط)

37.40/5.43.46mm:200.000t

49.52.55.58mm:200.000t

62.67.72mm:250.000t

77mm:300.000t

82mm:400.000t

Call Now Button preloader