فیلتر نیمه نارنجیGradual orang (Green-L)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

Gradual orang (Green-L)

این فیلتر برای ایجاد غروب در عکاسی و تصویر برداری استفاده میشود.

ساخت:چین

49.52.55.58mm:200.000t

62.67.72mm:250.000t

77mm:300.000t

82mm:400.000t

Call Now Button preloader