نیمه خاکستریGC-Gray(marumi)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

فیلتر گریجویدGc-ND به صافیهایی اطلاق میشود که به دو قسمت تیره و روشن(بیرنگ) تشکیل شده باشند.

فیلترهایGC میتواند به رنگهای قرمز. سبز.آبی.نارنجی.تنباکویی.باشد.

مثلا فیلتر ابی رنگ رابرای هرچه بیشتر آبی کردن اسمان استفاده می کنند.

فیلتر نارنجی و تنباکویی برای غروب جلوه دادن اسمان استفاده میشود.

این فیلترها در دو نوع مربع و دایره ای موجود است.

که نوع مربع مستطیل ان به خاطر تنظیم خط افق بیشتر کار برد دارد.

49.52.55.58mm:200.000t

62.67.72mm:250.000t

77mm:300.000t

Call Now Button preloader