DIFF-II (Marumi)

برای قیمت و موجودی با فروشگاه تماس بگیرید

DIFF-II (Marumi)

این فیلتر یک درجه غلیظتر ازDiffusion میباشد.

ظاهر آن مانند قطرات آب روی شیشه است.

مخصوص نرم  نشان دادن پوست صورت میباشد.

52.58mm:250.000 t

67.72mm:300.000t

77mm:350.000t

82mm:400.000t

Call Now Button preloader